Znalecké služby

Znalecké posudky zpracovávám pro následující obory:

Ekonomika

 • Stanovení obvyklé ceny všech kategorií vozidel (motorových a přípojných vozidel, zemědělské, manipulační a stavební techniky).
 • Stanovení obvyklé ceny strojů, nářadí, strojních celků apod.
 • Stanovení výše majetkové újmy při poškození vozidel (při dopravní nehodě, živelné události, trestném činu apod.), kalkulace nákladů na opravu.
 • Stanovení výše majetkové újmy při poškození stroje (při poruše, živelné události, trestném činu apod.), kalkulace nákladů na opravu.
 • Zjištění rozsahu poškození pro pojišťovny.
 • Ekonomické posouzení, zda u havarovaného vozidla, resp. poškozeného stroje provést opravu nebo likvidaci.

Strojírenství

 • Posouzení technického stavu vozidel, strojů a jejich částí pro účely reklamací oprav, odstoupení od kupní smlouvy, výměny, nebo vrácení vozidla, příp. stroje.
 • Posouzení technického stavu vozidla jako příčiny vzniku dopravní nehody.
 • Kontrola technického stavu vozidla (stroje) a zjištění předchozích oprav a poškození.
 • Prohlídka vozidla, stroje po provedené opravě v návaznosti na vystavenou fakturu za opravu.

Doprava

 • Technické posudky o příčinách silničních nehod.