Znalecké služby

Znalecké posudky zpracovávám pro následující obory:

Ekonomika

  • Stanovení obvyklé ceny všech kategorií vozidel (motorových a přípojných vozidel, zemědělské, manipulační a stavební techniky).
  • Stanovení obvyklé ceny strojů, nářadí, strojních celků apod.
  • Stanovení výše majetkové újmy při poškození vozidel (při dopravní nehodě, živelné události, trestném činu apod.), kalkulace nákladů na opravu.
  • Stanovení výše majetkové újmy při poškození stroje (při poruše, živelné události, trestném činu apod.), kalkulace nákladů na opravu.
  • Zjištění rozsahu poškození pro pojišťovny.
  • Ekonomické posouzení, zda u havarovaného vozidla, resp. poškozeného stroje provést opravu nebo likvidaci.

Strojírenství

  • Posouzení technického stavu vozidel, strojů a jejich částí pro účely reklamací oprav, odstoupení od kupní smlouvy, výměny, nebo vrácení vozidla, příp. stroje.
  • Posouzení technického stavu vozidla jako příčiny vzniku dopravní nehody.
  • Kontrola technického stavu vozidla (stroje) a zjištění předchozích oprav a poškození.
  • Prohlídka vozidla, stroje po provedené opravě v návaznosti na vystavenou fakturu za opravu.