Ceník

Ceny za vyhotovení znaleckých posudků se pro orgány veřejné moci řídí platným zákonem - Zákon o znalcích a tlumočnících (zákon č.36/1967 Sb.), výše odměny je určena ustanoveními prováděcího právního předpisu tohoto zákona.

V případě, že podání posudku není určeno pro orgány veřejné moci (státní orgány), řídí se odměna smlouvou mezi znalcem a osobou, která znalecký posudek zadala. Vzhledem k tomu, že každý případ (vozidlo, strojní zařízení) má svá specifika, je velmi obtížné, jednoznačně a přesně určit výši odměny za jednotlivé úkony ať již u oceňování, stanovení výše majetkové újmy nebo posuzování technického stavu vozidla/stroje. Výše odměny tak bude záviset na náročnosti, typu (kategorie) a počtu vozidel/stojů apod.

Vyhotovení znaleckého posudku pro stanovení obvyklé ceny vozidla/stroje: 1200,- Kč až 2500,- Kč.
Stanovení výše majetkové újmy (výpočet nákladů na opravu), určení totální škody, posouzení technického stavu: 2000,- Kč až 3500,- Kč.
Bližší informace rád sdělím telefonicky nebo emailem.

K cenám za vyhotovení znaleckého posudku se dále připočítávají případné náhrady cestovních a jiných výdajů, a to podle obecných předpisů o náhradě cestovních a jiných výdajů při pracovních cestách.

Nejsem plátce DPH.